Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Бялата книга за интеграцията на пазарите на ипотечни кредити в ЕС - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - АНЕКС 1: Характеристика на пазара на ипотеки - АНЕКС 2: Процес - АНЕКС 3: Оценка на въздействието на специалната емисия
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying the White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets - IMPACT ASSESSMENT - ANNEX 1: Mortgage market characteristics - ANNEX 2: Process - ANNEX 3: Impact assessment on specific issues
Дата на документа: 18/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1683
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове