Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Бялата книга за интеграцията на пазарите на ипотечни кредити в ЕС - Обобщена оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets - Summary of the Impact Assessment
Дата на документа: 18/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1684
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове