Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Средносрочен преглед на Европейската акция за растеж - Инвентаризация отнсно прогреса за изпълнение на на Европейската акция за растеж
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Mid-term review of the European Action for Growth - stocktaking on the progress on the implementation of the European Action for Growth
Дата на документа: 10/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1695
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове