Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за сключване на договори за обществени поръчки, за обществени доставки и услуги в областта на защитата и сигурността - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the coordination of procedures for the award of certain public works contracts, public supply contracts and public service contracts in the fields of defence and security - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 05/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1598
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове