Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода 2009–2011 г. - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Council Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences for the years 2009-2011 - SUMMARY OF IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 21/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1727
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове