Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Допълнителна информация, съпровождаща Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, съдържащо Доклада от сегашната практика в различни анекси, по отношение на допълнителната информация към пациенти относно лекарствени продукти
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Background information supportive to the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council concerning the Report on Current Practice with Regard to Provision of Information to Patients on Medicinal Products, in the form of different annexes
Дата на документа: 20/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1740
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове