Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно изпълнението на националните мониторингови планове на държавите-членки за натрупването на вредни вещества през 2005 г. (Директива на Съвета 96/23/EО)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL RESIDUE MONITORING PLANS IN THE MEMBER STATES IN 2005 (Council Directive 96/23/EC)
Дата на документа: 08/02/2007
№ на документ: SEC(2007) 196
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове