Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Доклада от Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейската сметна палата, относно прогреса при изпълнението на Плана за действие на Комисията за създаване на интегрирана вътрешна контролна структура
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS on the progress of the Commission Action Plan towards an Integrated Internal Control Framework
Дата на документа: 07/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 311
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Одит
Kомисии
Връзки
Текстове