Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: НЕАВТОМАТИЧЕН ПРЕНОС НА НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2006 В 2007 Г. - РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: ПРЕНОС НА ДИФЕРЕНЦИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2006 В 2007 Г. - РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТНОВО ПРЕЗ 2007 Г
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION : NON-AUTOMATIC CARRYOVER OF NON-DIFFERENTIATED APPROPRIATIONS FROM 2006 TO 2007 - COMMISSION DECISION : CARRYOVER OF DIFFERENTIATED APPROPRIATIONS FROM 2006 TO 2007 - COMMISSION DECISION : COMMITMENT APPROPRIATIONS TO BE MADE AVAILABLE AGAIN IN 2007
Дата на документа: 15/02/2007
№ на документ: SEC(2007) 236
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове