Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Съвместен доклад относно социалната защита и социалната интеграция - Профили на странит
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Joint Report on Social Protection and Social Inclusion - COUNTRY PROFILES
Дата на документа: 22/02/2007
№ на документ: SEC(2007) 272
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове