Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Медийният плурализъм в държавите -членки на Европейския съюз
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Media pluralism in the Member States of the European Union
Дата на документа: 16/01/2007
№ на документ: SEC(2007) 32
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове