Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА - Последващи мерки към Зелената книга „Европейска инициатива за прозрачност“ - Резултати от консултацията на Комисията относно Зелената книга "Европейска инициатива за прозрачност"
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Follow-up to the Green Paper "European Transparency Initiative" - RESULTS OF THE COMMISSION CONSULTATION ON THE GREEN PAPER "EUROPEAN TRANSPARENCY INITIATIVE"
Дата на документа: 21/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 360
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове