Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружаващ документ към Съобщението от Комисията до Европейския парламент и Съвета "Към устойчиво управление на водите в Европейския съюз" - Първи етап в изпълнението на Рамковата директива за водите 2000/60/EО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL "Towards Sustainable Water Management in the European Union" - First stage in the implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC
Дата на документа: 22/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 362
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове