Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Компенсация при нанесени щети от тероризъм, във връзка с проекта за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността та превозвачите при превозване на пътници по море и вътрешните водни пътища при случай на злополука COM(2005)592
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Compensation for terrorism-related damage under the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the liability of carriers of passengers by sea and inland waterways in the event of accidents COM(2005)592
Дата на документа: 16/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 377
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове