Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ВЪТРЕШЕН РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА, съпровождащ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Политика за намаляване на нежелания съпътстващ улов и прекратяване на изхвърлянето на улов в европейското рибарство - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Обобщение
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - A policy to reduce unwanted by-catches and eliminate discards in European fisheries - IMPACT ASSESSMENT - Executive Summary
Дата на документа: 28/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 381
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове