Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Зелена книга относно пазарните инструменти, свързани с околната среда и сходни политически цели
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the GREEN PAPER on market-based instruments for environment and related policy purposes
Дата на документа: 28/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 388
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове