Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружаващ документ към Съобщениео на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите : i2010 – Годишен доклад за информационното общество (2007 г.) - Част1; Част2; Част3
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - i2010 - Annual Information Society Report 2007
Дата на документа: 30/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 395
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове