Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно развитието на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИСII) - Доклад за напредъка - януари-декември 2006 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON THE DEVELOPMENT OF THE SECOND GENERATION SCHENGEN INFORMATION SYSTEM (SIS II) - Progress Report - January - December 2006
Дата на документа: 22/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 408
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове