Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към 24-тия годишен Доклад на Комисията до Европейския парламент относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните действия на Общността за 2005 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the 24th ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT on the community's anti-dumping, anti-subsidy and safeguard activities (2005)
Дата на документа: 10/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 440
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове