Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад от Научно-техническия и икономически комитет за рибарство - Оценка на доклада на работна група STECF-SGRST 06-03 относно морски дявол - STECF предприе тази оценка чрез кореспонденция през юни-юли 2006 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REPORT OF THE SCIENTIFIC, TECHNICAL AND ECONOMIC COMMITTEE FOR FISHERIES - EVALUATION OF THE REPORT OF THE STECF-SGRST 06-03 WORKING GROUP ON ANGLERFISH - STECF undertook this evaluation by correspondence in June-July 2006
Дата на документа: 02/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 468
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове