Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Научно-технически и икономически комитет за рибарство (STECF) - Оценка на Националните програми за събиране на данни (2004 г.), предприета в съответствие с Регламент на Комисията (EО) №1639/2001
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) - Evaluation of 2004 national data collection programMes undertaken under Commission Regulation (EC) No 1639/2001
Дата на документа: 02/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 463
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове