Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Нов подход към международното научно и технологично сътрудничество в 7 - мата рамкова програма за изследвания (2007-2013) и 7-мата рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) (2007-2011)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - A new approach to international scientific and technological co-operation in the 7th Research Framework Programme (2007-2013) and 7th Framework Programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) (2007-2011)
Дата на документа: 12/01/2007
№ на документ: SEC(2007) 47
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове