Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад на Научно-техническия и икономически комитет за рибарство; Преглед на научните препоръки за 2007 година - Част 1. Препоръки относно дълбоководните ресурси и запаси в Балтийско море - STECF-SGRST- 06-06, Брюксел, 14 -16 юни 2006 година - Този доклад е рецензиран и подкрепен от STECF чрез кореспонденция през юни 2006 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REPORT OF THE SCIENTIFIC, TECHNICAL AND ECONOMIC COMMITTEE FOR FISHERIES - REVIEW OF SCIENTIFIC ADVICE FOR 2007 - PART 1. ADVICE ON DEEPWATER RESOURCES AND STOCKS IN THE BALTIC SEA - STECF-SGRST-06-06, Brussels, 14-16 June 2006 - THIS REPORT WAS REVIEWED AND ENDORSED BY THE STECF BY CORRESPONDENCE IN JUNE 2006
Дата на документа: 02/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 471
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове