Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад от Научно-техническия и икономически комитет за рибарство - Оценка на доклада на работна група Ad hoc относно риболова на змиорки - “Оценка за 2005 година на наличието на едногодишни змиорки в Северно море"
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REPORT OF THE SCIENTIFIC, TECHNICAL AND ECONOMIC COMMITTEE FOR FISHERIES EVALUATION OF THE REPORT OF THE Ad hoc Working Group on Sandeel Fisheries - “Estimate of the abundance of the 2005 year-class of North Sea sandeel”
Дата на документа: 02/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 472
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове