Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към Съобщението от Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската централна банка - Годишен отчет за евро зоната за 2007 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK - Annual Statement on the Euro Area 2007
Дата на документа: 03/05/2007
№ на документ: SEC(2007) 550
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове