Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Максимално допустимо увеличение за “незадължителните” разходи в бюджета за 2008 година - Анекс
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Maximum rate of increase for “non-compulsory” expenditure in the 2008 budget - ANNEX
Дата на документа: 27/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 529
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове