Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Пазарът на картофи в Европейския съюз
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - The potato sector in the European Union
Дата на документа: 20/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 533
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове