Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за работата на системата SOLVIT през 2006 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SOLVIT 2006 REPORT - Development and Performance of the SOLVIT network in 2006
Дата на документа: 30/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 585
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове