Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно ограничаване на глобалното изменение на климата до 2 градуса Целзий - Пътят до 2020 година и след това - Резюме на оценката на въздействие
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Limiting Global Climate Change to 2 degrees Celsius - The way ahead for 2020 and beyond - Impact Assessment Summary
Дата на документа: 10/01/2007
№ на документ: SEC(2007) 7
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове