Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анализ на конкурентоспособността на неенергийната добивна промишленост в Европейския съюз
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Analysis of the competitiveness of the non-energy extractive industry in the EU
Дата на документа: 04/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 771
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове