Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Публични финанси в ИВС - 2007 година - Придружителен документ към Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската централна банка - Публични финанси в ИВС - 2007 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Public finances in EMU - 2007 - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK - Public Finances in EMU - 2007 - Ensuring the effectiveness of the preventive arm of the SGP
Дата на документа: 13/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 776
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове