Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Документ, придружаващ Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален Комитет - "Междинен преглед на изпълнението на плана за действие в областта на околната среда и здравеопазването за периода 2004-2010 г." - Технически анекси
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Document accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - "Mid Term Review of the European Environment and Health Action Plan 2004-2010" - TECHNICAL ANNEXES
Дата на документа: 11/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 777
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове