Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс, придружаващ Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета за прилагането на Регламент на Съвета №814/2000, относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annexes accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Council Regulation (EC) No 814/2000 on information measures relating to the common agricultural policy
Дата на документа: 13/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 800
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове