Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към Предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно инсталирането, функционирането и управлението на комуникационна инфраструктура за средата на действие на Шенгенската информационна система (ШИС) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно инсталирането, функционирането и управлението на комуникационна инфраструктура за средата на действие на Шенгенската информационна система (ШИС) - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the installation, operation and management of a Communication Infrastructure for the Schengen Information System (SIS) environment - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the installation, operation and management of a Communication Infrastructure for the Schengen Information System (SIS) environment - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 11/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 809
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове