Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към Предложението за Директива на Съвета относно пазара на посадъчен материал и растения за разсад на плодни дървета, предназначени за производство на плодове - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the marketing of fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production (Recast version) - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 29/01/2007
№ на документ: SEC(2007) 93
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове