Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност - „ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II“ - Резюме на оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning life assurance on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance - SOLVENCY II - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 10/07/2007
№ на документ: SEC(2007) 870
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове