Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА ПОВТОРНОТО ОЦЕНЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE PROGRESS OF THE RE-EVALUATION OF FOOD ADDITIVES
Дата на документа: 18/07/2007
№ на документ: SEC(2007) 998
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове