Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към ПЪРВИ ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИТЕТ ПО ЦЕННИ КНИЖА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за постигане на сближаване на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) и националните общоприети счетоводни принципи (GAAP) на трети страни
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the FIRST REPORT TO THE EUROPEAN SECURITIES COMMITTEE AND TO THE EUROPEAN PARLIAMENT on convergence between International Financial Reporting Standards (IFRS) and third country national Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs)
Дата на документа: 06/07/2007
№ на документ: SEC(2007) 968
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове