Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към 24-ти годишен доклад на Комисията относно контрола върху приложението на правото на Общността за 2006 година - Ситуация в различните сектори
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the 24th ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION ON MONITORING THE APPLICATION OF COMMUNITY LAW (2006) - SITUATION IN THE DIFFERENT SECTORS
Дата на документа: 17/07/2007
№ на документ: SEC(2007) 975
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове