Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружителен документ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно Предупредителна информационна мрежа за критичната инфраструктура (CIWIN) - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL DECISION on a Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN) - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 27/10/2008
№ на документ: SEC(2008) 2702
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове