Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ № 2 НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2009 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 2 TO THE PRELIMINARY DRAFT BUDGET 2009 - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III - Commission
Дата на документа: 28/10/2008
№ на документ: SEC(2008) 2707
Вид документ: Писмо за изменение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове