Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на въздействието във връзка с предложението на Комисията за регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки в Атлантическия океан и Северно море - Водеща ГД: ГД „Рибарство и морско дело“ - Програма за планиране: 2006/FISH/004
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Impact Assessment regarding the Commission's proposal for a Council Regulation concerning the conservation of fisheries resources through technical measures in the Atlantic and the North Sea - Lead DG: DG FISH - Agenda planning: 2006/FISH/004
Дата на документа: 04/06/2008
№ на документ: SEC(2008) 1978
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове