Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2007 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the REPORT FROM THE COMMISSION - Report on Competition Policy 2007
Дата на документа: 16/06/2008
№ на документ: SEC(2008) 2038
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове