Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Пети доклад за напредъка в икономическото и социалното сближаване - Растеж в регионите, растеж в Европа
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the FIFTH PROGRESS REPORT ON ECONOMIC AND SOCIAL COHESION - Growing Regions, growing Europe
Дата на документа: 19/06/2008
№ на документ: SEC(2008) 2047
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове