Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Публични финанси в ИВС – 2008 - РОЛЯТА НА КАЧЕСТВОТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ В УПРАВЛЕНСКАТА РАМКА НА ЕС
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Public Finances in EMU – 2008 - THE ROLE OF QUALITY OF PUBLIC FINANCES IN THE EU GOVERNANCE FRAMEWORK
Дата на документа: 24/06/2008
№ на документ: SEC(2008) 2092
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове