Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно статута на Европейско частно дружество - Обобщена оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT- accompanying the Proposal for a COUNCIL REGULATION on the Statute for a European Private Company (SPE) - Summary of the Impact assessment
Дата на документа: 25/06/2008
№ на документ: SEC(2008) 2099
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове