Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Проект на РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, КОМИСИЯТА, СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, СМЕТНАТА ПАЛАТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ И СЪВЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно организацията и работата на Службата за публикации на Европейския съюз
Заглавие на английски: Draft DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE COMMISSION, THE COURT OF JUSTICE, THE COURT OF AUDITORS, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the organisation and operation of the Publications Office of the European Union
Дата на документа: 27/06/2008
№ на документ: SEC(2008) 2109
Вид документ: Проекторешение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Административни въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове