Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА ПЕРСОНАЛА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА НОТИФИККАЦИИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА СЕ ПРИЛАГАТ НЯКОИ ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 22 ОТ ДИРЕКТИВА 2008/50/ЕО ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ ЗА ЕВРОПА
Заглавие на английски: STAFF WORKING PAPER accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION ON NOTIFICATIONS OF POSTPONEMENTS OR ATTAINMENT DEADLINES AND EXEMPTIONS FROM THE OBLIGATION TO APPLY CERTAIN LIMIT VALUES PURSUANT TO ARTICLE 22 OF DIRECTIVE 2008/50/EC ON AMBIENT AIR QUALITY AND CLEANER AIR FOR EUROPE
Дата на документа: 26/06/2008
№ на документ: SEC(2008) 2132
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове