Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс I – Тенденции и по-важни случаи по страни
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex I – Trends and Main cases by country
Дата на документа: 04/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2149
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове