Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Ролята на транснационали дружествени споразумения в контекста на задълбочаване на международната интеграция
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - The role of transnational company agreements in the context of increasing international integration
Дата на документа: 02/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2155
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове